Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Nếu bạn không hài lòng với trải nghiệm eSIM của mình, vui lòng cho chúng tôi biết!

eSIM của chúng tôi thường hoạt động trơn tru, nhưng nếu bạn gặp sự cố kết nối, chúng tôi có thể hoàn lại toàn bộ hoặc một phần tiền.

Một số điều kiện được áp dụng, vì vậy hãy đảm bảo xem lại các điều khoản của chúng tôi bên dưới.

Các điều khoản hủy bỏ và trả lại này áp dụng cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện qua cửa hàng trực tuyến sim2go.vn mà không có ngoại lệ.

Sau khi mua eSIM, bạn sẽ nhận được email xác nhận có mã QR. Sau khi gửi, chúng tôi không thể khôi phục eSIM cũng như ngăn chặn việc sử dụng eSIM. Vì lý do này, chúng tôi chỉ có thể hoàn lại tiền trong một số trường hợp nhất định.

Thời điểm bạn có thể nhận được tiền hoàn lại:

Nếu eSIM của bạn không hoạt động do sự cố với sim2gohoặc nhà cung cấp kết nối, chúng tôi có thể hoàn lại toàn bộ hoặc một phần.

Trước khi xử lý khoản tiền hoàn lại, chúng tôi yêu cầu bạn:

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi (support@sim2go.vn) để báo cáo sự cố kết nối
Cung cấp thông tin của eSIM, bao gồm số ICCID, số điện thoại (nếu có) và ảnh chụp màn hình cài đặt trên điện thoại của bạn để đội ngũ của chúng tôi có thể xác định vấn đề.
Nhóm hỗ trợ của chúng tôi làm việc 24/7 và chúng tôi thường trả lời trong vòng một giờ.

Nếu không giải quyết được vấn đề kết nối, sim2gosẽ hoàn tiền cho đơn đặt hàng của bạn.

Nếu eSIM không bao giờ được kết nối với internet, chúng tôi có thể hoàn lại toàn bộ tiền. Nếu eSIM ngừng hoạt động hoặc chỉ hoạt động tạm thời, chúng tôi có thể hoàn lại một phần tiền cho số ngày bạn không có kết nối internet, trừ đi những ngày bạn có kết nối.

Trong cả hai trường hợp, sim2gobảo lưu quyền khấu trừ một khoản chi phí quản lý nhỏ từ số tiền được hoàn trả.

Hãy nhớ rằng thời gian phản hồi của chúng tôi về yêu cầu hoàn tiền của bạn là từ 3 đến 5 ngày làm việc. Khi bạn đã nhận được phản hồi của chúng tôi, khoản hoàn trả của bạn sẽ được phản ánh trong cùng một tài khoản mà bạn đã thực hiện thanh toán tùy thuộc vào ngân hàng của bạn từ 15 đến 30 ngày làm việc.

Khi bạn không thể nhận được tiền hoàn lại:

Chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email sai trong quá trình mua hàng. Trong trường hợp bạn nhập sai địa chỉ email, chúng tôi có thể hỗ trợ chuyển tiếp eSIM lại cho bạn trong địa chỉ email của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng chủ sở hữu của địa chỉ email không chính xác sẽ không sử dụng eSIM đó, trong trường hợp đó thì không thể hoàn lại tiền.
Chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu thiết bị của bạn không tương thích với eSIM hoặc chưa được mở khóa. sim2gocung cấp danh sách các thiết bị tương thích trên trang web của mình và khách hàng có thể hỏi xem thiết bị của họ có tương thích hay không bằng cách liên hệ với nhóm khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu bạn đã thay đổi quyết định hoặc nếu bạn không còn cần eSIM nữa.
Chúng tôi không thể hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào khác không được chỉ định trên trang này.

Làm thế nào tôi có thể yêu cầu hoàn lại tiền?

Vui lòng liên hệ hello@sim2go.vn

Nếu bạn gặp sự cố kết nối với eSIM, hãy liên hệ với chúng tôi ngay khi sự cố xảy ra. Trước tiên, nhóm của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng eSIM của bạn được định cấu hình chính xác. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi eSIM được định cấu hình chính xác, nhóm của chúng tôi sẽ tiếp tục quy trình hoàn tiền.

Tôi sẽ được hoàn tiền như thế nào?

Hoàn tiền sẽ được thực hiện cho phương thức thanh toán bạn đã sử dụng khi mua hàng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp tín dụng trên cửa hàng của mình để mua eSIM khác.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong cuộc trò chuyện trực tuyến hoặc qua email tại hello@sim2go.vn

Messenger
Gọi điện
Whatsapp
Chat tele