Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện của chúng tôi

Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận”) được thực hiện giữa bạn và Sim2go.vn, liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi (“Web). Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, THÌ BẠN BỊ CẤM RÕ RÀNG SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung đôi khi có thể được đăng trên Ứng dụng cũng tạo thành một phần của các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản và Điều kiện này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản và Điều kiện này để được thông báo về các bản cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã biết và đã chấp nhận những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản và Điều kiện sửa đổi nào khi bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản sửa đổi đó được đăng.

Dịch vụ do Web cung cấp không nhằm mục đích sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định. Theo đó, những người chọn truy cập Web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

1. Dịch vụ eSIM

Sim2go.vn.net (Sim2go.vn) bán eSIM trả trước với các gói dịch vụ dữ liệu dựa trên công nghệ eSIM (“Dịch vụ”). Sim2go.vn có thể bán lại Dịch vụ thông qua Đối tác hoặc Đại lý.

2. Điều khoản dịch vụ

2.1. Sự đăng ký

2.1.1. Khách hàng có thể đăng ký Dịch vụ thông qua trang web của chúng tôi hoặc thông qua các đối tác hoặc đại lý khác.

2.1.2. Khách hàng phải cung cấp Tên và Họ của mình và địa chỉ email có thể xác minh để đăng ký. Ngoài ra, khách hàng có thể tải lên ảnh hồ sơ của họ và nêu sở thích du lịch của họ. Những thông tin như vậy có thể được cung cấp một cách tự nguyện.

2.1.3. Khách hàng phải chấp nhận Điều khoản và Điều kiện chung và Chính sách quyền riêng tư để đăng ký Dịch vụ

2.2. Mua và kích hoạt

2.2.1. Sim2go.vn có thể hạn chế tính khả dụng của các gói ở một số quốc gia. Khách hàng có thể tìm kiếm, lựa chọn và mua các gói của chúng tôi trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các đối tác và đại lý của chúng tôi.

2.2.2. Bằng cách mua Dịch vụ, khách hàng xác nhận rằng họ có một thiết bị tương thích với eSIM đã được mở khóa, đây là điều kiện tiên quyết để sử dụng Dịch vụ.

2.2.3. Khi mua, khách hàng phải tải eSIM xuống thiết bị của khách hàng để các gói dữ liệu được định cấu hình theo đơn đặt hàng của bạn. eSIM đã tải xuống sẽ tiếp tục tồn tại trên thiết bị của bạn sau khi tín dụng đã được sử dụng hết hoặc gói của bạn đã hết hạn. Khách hàng có thể chọn xóa eSIM trong cài đặt điện thoại của mình bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi khuyên khách hàng không nên xóa eSIM cho đến khi gói của họ đã hết hoặc hết hạn.

2.2.4. Để triển khai Dịch vụ, trước tiên, khách hàng phải tải xuống eSIM, sau đó kích hoạt gói dữ liệu được đính kèm với eSIM để bắt đầu sử dụng dịch vụ. Việc tải xuống eSIM này và kích hoạt các gói có thể yêu cầu kết nối internet ổn định.

2.3. Thời hạn và Chấm dứt

2.3.1. Dịch vụ sẽ bắt đầu ngay sau khi tải xuống eSIM thành công và kích hoạt gói dữ liệu được liên kết với eSIM.

2.3.2. Thời lượng của Dịch vụ sẽ theo các điều khoản của gói đã mua.

2.3.3. Dịch vụ sẽ chấm dứt khi sử dụng hết gói hoặc hết thời hạn của gói, tùy theo điều kiện nào đến trước.

2.3.4. Sim2go.vn có thể đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng trong trường hợp khách hàng vi phạm các nghĩa vụ nêu dưới đây, có hoặc không có bất kỳ thông báo nào. Sim2go.vn bảo lưu quyền đóng (các) tài khoản của bất kỳ Khách hàng nào và yêu cầu thanh toán phù hợp nếu Khách hàng cố gắng sử dụng tín dụng, khuyến mãi và giới thiệu của Sim2go.vn cho Dịch vụ (“Chương trình”) theo cách đáng ngờ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản & Điều kiện nào hoặc vi phạm bất kỳ luật, đạo luật hoặc quy định nào của chính phủ.

2.4. Hôn ước

2.4.1. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Sim2go.vn sẽ sử dụng các bước hợp lý để cung cấp Dịch vụ cho bạn mọi lúc, tùy thuộc vào khả năng duy trì dung lượng mạng và khả năng kết nối của chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, do Sim2go.vn phụ thuộc vào công nghệ và mạng do các đối tác của mình cung cấp, Sim2go.vn không thể đảm bảo phạm vi phủ sóng, chất lượng hoặc tính khả dụng của Dịch vụ.

2.4.2. Sim2go.vn hợp tác với các thực thể khác để cung cấp Dịch vụ. Sim2go.vn không có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng nếu họ sử dụng dịch vụ từ các đối tác đó. Khách hàng cũng đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của các đối tác của chúng tôi.

2.4.3. Tính khả dụng của Dịch vụ phụ thuộc vào khả năng duy trì dung lượng mạng và tính khả dụng của kết nối của các đối tác của chúng tôi, điều này không có gì đảm bảo.

2.5. Nghĩa vụ khách hàng

2.5.1. Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ.

2.5.2. Khách hàng đồng ý gửi thông tin đăng ký trung thực, chính xác và đầy đủ và giữ cho thông tin đó được cập nhật.

2.5.3. Khách hàng đồng ý bảo mật mật khẩu và sẽ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sử dụng tài khoản và mật khẩu. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa, lấy lại hoặc thay đổi tên người dùng bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng tên người dùng đó có thể bị phản đối.

2.5.4. Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ theo tất cả các luật và quy định hiện hành của quốc gia sở tại, quốc gia cư trú và quốc gia nơi khách hàng hiện diện.

2.5.5. Khách hàng đồng ý rằng Dịch vụ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân.

2.5.6. Khách hàng đồng ý rằng Dịch vụ sẽ không được sử dụng để tham gia vào bất kỳ hành động lạm dụng, bất hợp pháp hoặc lừa đảo nào hoặc khiến Mạng bị suy yếu hoặc hư hỏng.

2.5.7. Khách hàng đồng ý rằng các khoản tín dụng, khuyến mãi và giới thiệu cho Dịch vụ (“Chương trình”) sẽ không được sử dụng để làm suy yếu tính công bằng, liêm chính hoặc hoạt động hợp pháp của Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo tài khoản giả hoặc sử dụng danh tính giả để tham gia trong Chương trình hoặc nhận Thưởng. Sim2go.vn, theo quyết định riêng của mình, bảo lưu quyền loại khách hàng khỏi Chương trình và việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong tương lai.

2.5.8. Khách hàng đồng ý rằng Sim2go.vn có thể tạm dừng Dịch vụ trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ trên và rằng Khách hàng sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ thanh toán mọi khoản phí đến hạn theo các Điều khoản và Điều kiện này đối với Dịch vụ bị tạm dừng. Xin lưu ý rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cố tình gây thiệt hại hoặc làm suy yếu hoạt động hợp pháp của Dịch vụ và Chương trình đều có thể vi phạm luật hình sự và dân sự. Sim2go.vn có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục và thiệt hại (bao gồm cả phí luật sư) trong phạm vi tối đa của pháp luật, bao gồm cả truy tố hình sự.

3. Điều khoản thanh toán

3.1. Khách hàng có thể đăng ký và mua eSIM trên trang web của chúng tôi: https://Sim2go.vn/. Thanh toán có thể được xử lý thông qua đại lý ủy quyền của Sim2go.vn.

3.2. Tất cả eSIM đều là trả trước và giá đã bao gồm mọi khoản thuế gián tiếp, trừ khi có quy định khác. Thuế gián thu sẽ được đánh trên cơ sở mã zip được hiển thị trong thông tin thanh toán liên quan đến Thanh toán bằng thẻ tín dụng.

3.3. Thuế gián thu có nghĩa là thuế bán hàng, thuế giá trị gia tăng và bất kỳ khoản thuế hoặc thuế tương tự nào do các cơ quan chính phủ áp đặt tại thời điểm bán các Gói.

4. Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền

4.1. Khách hàng sẽ bị tính phí khi mua eSIM.

4.2. Khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại tiền hoặc thay đổi trước khi cài đặt và kích hoạt eSIM hoặc có sự cố kỹ thuật đã biết bắt nguồn từ Sim2go.vn sau khi kích hoạt eSIM.

4.3. Mọi khiếu nại hoặc phản hồi về Dịch vụ có thể được gửi đến kênh WhatsApp của chúng tôi, gửi tin nhắn cho chúng tôi đến chatbot của chúng tôi trên trang web của chúng tôi, cho nhóm hỗ trợ thông qua tin nhắn được soạn đến Trung tâm trợ giúp của ứng dụng di động hoặc gửi email tới hello@Sim2go.vn

5. Luật điều chỉnh và tuân thủ pháp luật

5.1. Thỏa thuận này và mọi nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Úc và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án ở đó.

5.2. Các quy tắc, quy định và luật bắt buộc khác của các Quốc gia hoặc quốc gia khác cũng có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ.

5.3. Chúng tôi có thể được yêu cầu thu thập một số thông tin cá nhân nhất định từ bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin đó từ bạn và chỉ ra rằng điều này là để tuân thủ pháp luật hoặc quy định, thì bạn đồng ý rằng bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin đúng và chính xác được yêu cầu. Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn tuân theo các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (xem bên dưới).

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có chỉ định khác, Web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Ứng dụng (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, các nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Úc, các khu vực pháp lý nước ngoài và quốc tế quy ước. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, không phần nào của Ứng dụng và không Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, mô phỏng, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai,

Nếu bạn đủ điều kiện sử dụng Web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Ứng dụng cũng như tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập phù hợp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của mình . Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đối với Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

7. Chính sách bảo mật

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của khách hàng. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi có sẵn trên trang web. Bằng cách sử dụng Web, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản và Điều kiện này.

Chúng tôi có thể buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo lệnh hợp lệ của đại diện chính phủ được ủy quyền hoặc lệnh của tòa án. Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý với việc tiết lộ đó, bao gồm cả khả năng tiết lộ cho các quốc gia không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu giống như Úc.

8. Đóng góp do người dùng tạo

Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác và có thể cung cấp cho bạn cơ hội để tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền tải, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”). Những người dùng khác của Web và thông qua các trang web của bên thứ ba có thể xem được các đóng góp. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc thực hiện cũng như việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu của họ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền nhân thân.
Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và ủy quyền cho chúng tôi, đối với Web và những người dùng khác của Web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được kích hoạt bởi Web hoặc được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện này
Bạn có sự đồng ý, cho phép và/hoặc cho phép bằng văn bản của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Web và các Điều khoản và Điều kiện này.
Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, sơ đồ kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác.
Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc phản cảm (theo quyết định của chúng tôi).
Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
Đóng góp của bạn không ủng hộ bạo lực lật đổ bất kỳ chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất đối với người khác.
Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào thu hút thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc lợi dụng những người dưới 18 tuổi theo cách tình dục hoặc bạo lực.
Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên.
Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào có liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
Bất kỳ việc sử dụng Web nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Web của bạn.

9. Giấy phép đóng góp

và cấp và cho phép các giấy phép phụ của những điều đã nói ở trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc sau này được phát triển và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong Đóng góp của bạn do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những Đóng góp của mình cho Web và bạn hoàn toàn đồng ý miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi về những Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên tập lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) để phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng ở những vị trí thích hợp hơn trên Web; và (3) sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát Đóng góp của bạn.

Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện

Bạn có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi 24/7, 365 ngày một năm. Chỉ cần gửi tin nhắn đến email hoặc trò chuyện trực tuyến của chúng tôi:

Email: hello@Sim2go.vn
Trò chuyện:chỉ cần nhấp vào cửa sổ bật lên màu vàng ở góc dưới cùng bên phải của trang này
Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số: +84 865551511
Tất cả các yêu cầu kinh doanh nên được gửi đến:hello@Sim2go.vn

Messenger
Gọi điện
Whatsapp
Chat tele